Synonymer till armod

brist, fattigdom, misär, nöd, avsaknad, fel, frånvaro av, insufficiens, knapphet, otillräcklighet, saknar, sinande, svaghet, underskott, olycka, knipa