Synonymer till arbetsledare

chef, förman, ansvarig, arbetsansvarig, befälhavare, boss, direktör, föreståndare, företagsledare, hövding, ledare, manager, överhuvud