Synonymer till approximera

uppskatta, bedöma, estimera, gilla, gissa, tycka om, värdera, värdesätta