Synonymer till användning

bruk, nyttjande, tillämpning, andvändning, drift, fabrik, hantering, kutym, praxis, sed, seder, sedvänja, vana, använda, bruka, användande, applicering, praktik