Synonymer till antydan

indikation, spår, tillstymmelse, vink, antyda, markering, symtom, tecken, avtryck, bana, ledtråd, märke, räls, skåra, slinga, vittring, aning, gnutta, uns, antydning, fingervisning, föraning, invit, tips