Synonymer till antyda

indikation, indikera, insinuera, mena, påpeka, påstå, vink, antydan, markering, symtom, tecken, ange, peka på, påvisa, visa, anse, avse, syfta, tycka, ämna, anmärka, framhäva, hävda, antydning, fingervisning, föraning, invit, tips