Synonymer till anträffa

påträffa, råka på, träffa på, finna, hitta