Synonymer till anträda

börja, påbörja, starta, begynna, gå av stapeln, initiera, inleda, komma igång, randas, uppstarta, igångsättande, start, grunda, upprätta, utlösa