Synonymer till antar

förmoda, förmodar, ponera, tro, ana, anta, antaga, antagande, presumera, supponera, föreställ, tänka efter, förlita, förmodan, religion, tillit, övertygelse