Synonymer till antagonism

motstånd, mothugg, opposition, ovilja, resistans, resistens