Synonymer till antagande

förmoda, förmodan, hypotes, presumtion, tror, ana, anta, antaga, antar, presumera, supponera, tro, aning, gissning, tankeexperiment, teori