Synonymer till antaga

anta, förmoda, förmodan, förutsätta, gissa, ponera, tro, ana, antagande, antar, presumera, supponera, postulera, föreställ, tänka efter, förlita, religion, tillit, övertygelse