Synonymer till anta

antaga, förmoda, förmodan, förutsätta, gissa, ponera, tro, ana, antagande, antar, presumera, supponera, aning, gissning, hypotes, postulera, chansa, spekulera, uppskatta, föreställ, tänka efter, förlita, religion, tillit, övertygelse