Synonymer till ansvarig

chef, arbetsansvarig, arbetsledare, befälhavare, boss, direktör, föreståndare, företagsledare, hövding, ledare, manager, överhuvud