Synonymer till ansträngning

möda, påfrestning, vedermöda, besvär, slit, svårighet, belastning, börda, press, stress, tryck, plåga