Synonymer till ansträngd

mödosam, spänd, ansträngande, arbetsam, besvärlig, krävande, påfrestande, slitsam, svår, tung, tungrodd, tungt, stram, tryckt