Synonymer till anständig

passande, proper, respektabel, sedesam, adekvat, duglig, läglig, lämpad, lämplig, lämpligt, tillbörlig, tillämplig, vederbörlig, ändamålsenlig, elegant, prydlig, stilig, städad, skötsam