Synonymer till anslutning

förbindelse, koppling, uppkoppling, allians, anknytning, avtal, kontakt, samband, länk, sammanhang, tillslutning