Synonymer till anslag

affisch, plakat, plansch, poster, meddelande, medel, besked, brev, bud, budskap, information, kungörelse, notis, skrivelse, genomsnitt, genomsnittlig, medelvärde, måttlig, pengar, redskap, resurs, tillgångar, verktyg