Synonymer till anse

mena, tycka, antyda, avse, påstå, syfta, ämna, bry sig, åsikt