Synonymer till anropa

kalla, benämna, locka, ropa