Synonymer till anpassning

adaptation, habilitering, justering, kalibrering, korrektion, korrigering, ändring