Synonymer till anpassa

acklimatisera, vänja sig, justera, matcha, modifiera, korrigera, passa, reglera, rätta, ställa in, ändra, förändra, jämka