Synonymer till anordning

apparatur, don, apparat, redskap, saker, verktyg