Synonymer till annorlunda

avvikande, egendomlig, olik, udda, utstickande, abnorm, onormal, besynnerlig, bisarr, förunderlig, konstig, kufisk, märklig, skum, sällsam, säregen, underlig, skiljaktig, egen, egensinnig, ojämn, omaka, ovanlig