Synonymer till annonsera

avisera, tillkännage, utlysa, föranmäla, pålysa, underrätta, avkunna, deklarera, förkunna, offentliggöra, uppge, meddela, proklamera