Synonymer till annektera

erövra, införliva, besegra, inta, intaga, ta i besittning, ta över, inkorporera, inlemma