Synonymer till anmärkningsvärt

påfallande, frapperande, markant, märkbar, påtaglig, slående, synnerligen, tydlig, uppenbar