Synonymer till anmärka

kommentera, påpeka, antyda, framhäva, indikera