Synonymer till anmäla

ange, indicera, indikera, nämna, uppge, inregistrera, kungöra, rapportera, införa, registrera, deklarera, offentliggöra, proklamera, publicera, pålysa, meddela, underrätta