Synonymer till anledning

motiv, orsak, skäl, syfte, avsikt, bevekelsegrund, intention, mening, uppsåt, ändamål