Synonymer till anknytning

förbindelse, ihopkoppling, koppling, samband, allians, anslutning, avtal, kontakt, länk, sammanhang, tillslutning, korrelation