Synonymer till angripa

anfalla, anstorma, attack, attackera, storma, överfalla, anfall, angrepp, anstormning, framstöt, kasta sig över, utfall, påhopp, rusa, rusa emot