Synonymer till angränsande

intilliggande, närliggande, närbelägen, relaterad