Synonymer till angeläget

viktig, viktigt, angelägen, beaktansvärd, betydande, betydelsefull, essentiell, huvudsaklig, meningsfull, nödvändig, signifikant, väsentlig, betydelsefullt, centralt