Synonymer till angelägen

intresserad, ivrig, viktig, hågad, villig, brinnande, enträgen, entusiastisk, otålig, uppspelt, angeläget, beaktansvärd, betydande, betydelsefull, essentiell, huvudsaklig, meningsfull, nödvändig, signifikant, väsentlig