Synonymer till ange

anmäla, indicera, indikera, nämna, uppge, inregistrera, kungöra, rapportera, antyda, peka på, påpeka, påvisa, visa, omnämna, sade, yppa, yttra, deklarera, lämna, meddela, tillkännage