Synonymer till angående

beträffande, gällande, rörande, avseende, aktuell, existerande, giltig, gängse, ifrågavarande, innevarande, rådande