Synonymer till anbefalla

föreskriva, tillstyrka, ålägga, ordinera, bekräfta, bifalla, stödja, beordra