Synonymer till analysera

kartlägga, undersöka, utreda, utforska, efterforska, examinera, forska, granska, granskning, gräva, inspektera, klargöra, rekognoscera, skärskåda, sondera, spaning, studera, ta reda på, testa, klarlägga