Synonymer till analog

motsvarande, korresponderande, likvärdig