Synonymer till ana

befara, förebåda, förespå, förmoda, förnimma, förutse, känna på sig, misstänka, skönja, frukta, anta, antaga, antagande, antar, presumera, supponera, tro, varsebli, förutsäga, prediktera, spå, urskilja