Synonymer till ambivalens

osäkerhet, tvekan, tveksamhet, vacklande, vankelmod, villrådighet