Synonymer till ambition

målsättning, strävan, avsikt, föresats, mål, sikte