Synonymer till ambitiös

flitig, uppåtsträvande, arbetsam, idog, ihärdig, strävsam