Synonymer till alternerande

omväxlande, växelvis, ömsom, ombytlig, skiftande, varierande, turvis