Synonymer till alstra

bilda, frambringa, framkalla, framställa, generera, skapa, etablera, forma, grunda, instifta, upprätta, uppstarta, utforma, prestera, producera, skaffa, åstadkomma, bringa, inducera, orsaka, provocera, väcka, vålla, fabricera, förfärdiga, tillverka, tillverkning, utarbeta, dana, designa, göra, konstruera, kreera, laga