Synonymer till alster

produkt, skapelse, verk, vara, arbete, gärning, opus, skriftalster