Synonymer till allsidig

mångfasetterad, mångsidig