Synonymer till aktuell

gällande, innevarande, modern, nuvarande, populär, pågående, rådande, angående, avseende, beträffande, existerande, giltig, gängse, ifrågavarande, nutida, nymodig, samtida, tidsenlig, trendig, folklig, inne, omtyckt, välsedd, fortgående, fortlöpande, löpande, befintlig, föreliggande, förhärskande